Wiadomość > www.4.rp.pl / Autor: Małgorzata Urbańska / Opublikowano: 31-07-2015


Wrocław. Luwr nad Odrą

W latach 20. XX wieku we wrocławskich kolekcjach znajdowało się więcej płócien impresjonistów niż w Nowym Jorku i Berlinie razem wziętych.

Większość wrocławskich arcydzieł nie zaginęła, tylko nieliczne spłonęły podczas oblężenia Wrocławia wiosną 1945 roku. Po kolekcjach jednak, których część stanowiły, nie ma już śladu: zostały skonfiskowane przez urzędników III Rzeszy, a następnie przymusowo zlicytowane na aukcjach, często za ułamek wartości.

Więcej ... http://www4.rp.pl/Plus-Minus/307319977-Wroclaw-Luwr-nad-Odra.html

-